Creative Image Slider

35,24,-7,100,1
600,600,60,1,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Powered By Creative Image Slider
Ladislav Berkeš - Demkov © 2012 - Všetky práva vyhradené
Ladislav Berkeš - Demkov © 2012 - Všetky práva vyhradené
Ladislav Berkeš - Demkov © 2012 - Všetky práva vyhradené
Ladislav Berkeš - Demkov © 2012 - Všetky práva vyhradené
Ladislav Berkeš - Demkov © 2012 - Všetky práva vyhradené
Ladislav Berkeš - Demkov © 2012 - Všetky práva vyhradené

Cenník

Pre určenie presnej ceny je potrebné stanoviť niekoľko parametrov:

  • Prierez zvoleného materiálu
  • Rozmer výrobku
  • Zložitosť výroby
  • Povrchové úpravy a ozdobné prvky výrobku
  • Montáž a doprava

 

Pre stanovenie konečnej sumy je potrebná konzultácia so zákazníkom.